EUROFOREST d.o.o. predstavništvo u Hrvatskoj

Predmet poslovanja:
Proizvodnja i prerada tvrdog drveta u nekoliko Europskih država
Import/Export proizvoda
Logistika i isporuka
OIB: SI73435040

KONTAKT:
Bashar
mob :0955322487
tel : 044 494 651
FAX: 044 520 100
E-mail: in o@euro-forest.com
Web: http://www.euro-forest.com/