INDOP D.O.O. za proizvodnju, trgovinu i usluge

Predmet poslovanja:
Proizvodnja električnih strojeva i aparata
Obavljanje trgovačkog posredovanja i zastupanja proizvođača industrijskih djelova na domaćem i inozemnom tržištu
Distribucija
Vlasnik: Ivica Deklman
OIB: 24356242807

KONTAKT:
Ivica Deklman
ADRESA: Petrinjska 9d
TEL: 044 536 010
FAX: 044 520 100
MOB: +385 99 6666 567
E-mail: ivica@indop.hr
Web: http://www.indop.hr