KISIKANA d.o.o.

*Kisikana* proizvodi, prodaje i distribuira *kisik, dušik, argon, vodik, ugljični dioksid, acetilen, dušični oksidul, helij, mješavine plinova, plinove za hlađenje, medicinske plinove, specijalne i plinove visoke čistoće*. Također se bavi aplikacijom plinova kod kupca, istraživanjem, dizajnom, konstrukcijom i izvedbom proizvodnih pogona smještenih kod nas samih ili kod kupca.

Kisikana d.o.o.

Stjepana i Antuna Radića 17, 44000 SISAK
tel: 044/534-852, fax:044/534-851