PRO DOMUM J.D.O.O.

Predmet poslovanja:
promidžba(reklama i propaganda)
projektiranje i građenje građevina,te stručni nadzor građenja
proizvodnja proizvoda od gume i plastike
proizvodnja proizvoda od metala osim strojeva i opreme

Vlasnik: Tomislav Jurešić
mob: +385 095 526 7755
e-mail: prodomum.info@gmail.com