28 listopada, 2015

Internet marketing

by ilinet in Prethodne edukacije

Sve o internet marketingu možete čuti na besplatnoj edukaciji koja će se održati u petak, 30. listopada 2015. godine u Poduzetničkom inkubatoru Sisak, Capraška ulica 12, Sisak, od 9.30 do 15.30sati, dvorana PISAK prizemlje.
Predavač Miroslav Varga.

Internet marketing tema je o kojoj mnogi pričaju, malo manje njih to razumije, a vrlo malo se ljudi time bavi. Ova interaktivna radionica polaznicima će približiti najnovija saznanja u području internet marketinga na razumljiv, upotrebljiv i zabavan na-čin. Ukratko, naučit ćete kako iskoristiti Google za svoje poslovanje i u kom smjeru razvijati svoju onli-ne prisutnost. Dobrodošli!

Sažetak radionice

  • Kratki pregled internet marketinga i uvod u Google oglašavanje
  • Istraživanje ponašanja internet korisnika (kako, kada i što pretražuju)
  • Kreiranje Google AdWords računa i postavljanje kampanji u tražilici
  • Oglašavanje na internetskim portalima i Youtube kanalu u sustavu Google AdWords-a

O predavaču

Miroslav Varga jedan je od nekolicine Google AdWords Certified Trainer-a u Google Adriatics regiji s iskustvom rada na stotinama AdWords kampanji. Certificirani je Google AdWords in-dividual i nositelj GAIQ certifikata. Apsolvirao je dva poslijediplomska studija i radi kao PPC control manager u tvrtki Escape. Računala i internet fascinirali su ga od kada ih je upoznao. Tu fascinaciju pokušava prenijeti po-laznicima, ali ne ‘geekovski’, već vrlo dinamič-no, zanimljivo i s umjerenom dozom humora. Jedan je najnagrađivanijih predavača i stručnja-ka iz područja Internet marketinga u Hrvatskoj. Do sada je imao nekoliko tisuća zadovoljnih po-laznika na seminarima.