24 rujna, 2015

Komunikacija nije sve ali bez (dobre) komunikacije sve je ništa

by ilinet in Prethodne edukacije

Besplatna edukacija održana 24. rujna 2015. godine u Poduzetničkom inkubatoru Sisak, Capraška ulica 12, Sisak, od 8.00-12.30 sati, dvorana PISAK. Predavač Dražen Glavaš.

Sadržaj radionice

  • Prepoznati svoje jake i slabije strane u komunikaciji
  • Poboljšanje osobne komunikacije i prepoznavanje komunikacijskuh stilova drugih
  • Kako izbjeći konflikte u komunikaciji?
  • Prepreke uspješnoj komunikaciji i kako ih otkloniti
  • Kako poboljšati komunikaciju i timski rad
  • Komunikacija i izgradnja osobnog odnosa sa kolegama, nadređenima i partnerima
  • Kvalitetna komunikacija temelj uspjeha

 

O predavaču

Mr.sc. Dražen Glavaš dipl.oec, CMC (Certified Menagament Consultant)

Diplomirao ekonomiju na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (diplomirao na katedri za marketing) i magistrirao komunikologiju i liderstvo na Wheaton College u  SAD-u. Posljednjih 15- ak godina radi u područjima razvoja komunikacijskih i prezentacijskih vještina, prodajne i integrirane marketinške komunikacije te razvoju lidera.

Menadžerska iskustva i komunikacijske vještine usavršavao u suradnji s vodećim menadžerima i trenerima u zemlji i inozemstvu.

Izdvajamo suradnju s prof. dr. Jorg Knoblauchom, generalnim direktorom Knoblauch Grupe, dobitnikom nagrade za najbolje vođeno poduzeće u Njemačkoj, dr. Siegfried Buchholzom, svjetski poznatim menadžment savjetnikom iz Beča, Johannes Czwalinom, top menadžment trenerom iz Švicarske.

Magistrirao je komunikologiju i liderstvo u SAD-u. Stručno se usavršavao u Njemačkoj i SAD-u.