19 lipnja, 2015

Sajmovi-ulaganje ili trošak?

by ilinet in Prethodne edukacije

Ciklus bespletnih predavanja “SISAČKI EKSPERTI ZA SISAČKE PODUZETNIKE” u organizaciji Poduzetničkog inkubatora Sisak i partnera.

Prvo predavanje ciklusa “SAJMOVI-ulaganje ili trošak?” održano 19. lipnja 2015. godine

Predavač: Aneta Radoš

Sadržaj predavanja:

  1. Što je sajam? – defincija, povijesni razvoj i vrste sajm
  2. Sajam kao marketinški alat – kako nastup učiniti uspješnijim, marketing miks, nacionalna konkurentnost i sajmovi
  3. Iskustva i stavovi hrvatskih poduzetnika – sklapaju li se poslovi na sajmovima, pomažu li u procesu internacionalizacije poslovanja

Predavač:

Aneta Radoš rođena 26.10.1977. godine u Sisku, diplomirala 2002. godine na Ekonomskom fakultetu, smjer Marketing te specijalizirala 2010. godine na poslijediplomskom studiju Strategiju i korporativno upravljanje na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu. Tijekom posljednje studentske godine (2001.), radila je u marketingu tvrtke Tropicana Casino&Resort, Atlantic City, SAD te na organizaciji izložbe Amnesty International-a “Torture through the Ages”.

Od 2002.-2014. godine, kao zaposlenica Hrvatske gospodarske komore, organizirala je preko 100 kolektivnih nastupa hrvatskih poduzeća na inozemnim sajmovima. Radila je i na organizaciji nekoliko državnih izložbi u Kini i Ukrajini. Neke od zemalja u kojima je organizirala sajamske nastupe su Kina, Ukrajina, Rusija, Argentina, Turska, Ujedinjeni arapski emirati, Katar, Njemačka, Francuska, Italija, Španjolska, Srbija.

Trenutno je zaposlena u HGK ŽK Sisak, Odsjek za industriju.

Područje istraživačke djelatnosti su joj sajmovi, međunarodni marketing, internacionalizacija poslovanja poduzeća i korporativno upravljanje.