6 studenoga, 2015

Upravljanje projektima i priprema projektne prijave za EU fondove

by ilinet in Prethodne edukacije

Besplatna edukacija održana 6. studenoga 2015. godine u Poduzetničkom inkubatoru Sisak, Capraška ulica 12, Sisak, od 9.00-16.00 sati, dvorana PISAK prizemlje.

Predavačica mr.sc. Petra Gracin

Sažetak radionice

Projekti i upravljanje projektima

Procesi upravljanja projektom

EU financirani projekti

O predavačici

Mr. sc. Petra Gracin, MBA, PMP. Diplomirala je na Građevinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Magistar je znanosti u interdisciplinarnom području tehničkih i društvenih znanosti. Radila je 14 godina u Institutu IGH kao voditelj projekata i u Odjelu za međunarodne poslove na ugovaranju i praćenju projekata financiranih iz fondova Europske unije. Trenutno je samostalni konzultant. Posjeduje međunarodni certifikat ovlaštenja za vođenje projekata-Project Management Proffessional (PMP). Angažirana je kao viša predavačica na Tehničkom veleučilištu u Zagrebu na specijalističkom diplomskom studiju i kao stalni predavač na poslovnom učilištu Experta. Više od 10 godina iskustva u izradi i implementaciji programa obuke iz upravljanja projektima.